บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์ และพระพุทธบิดาปรินิพพาน


ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ
พุทธประวัติ ตอนที่ ๑๑ พุทธพยากรณ์
และพระพุทธบิดาปรินิพพาน
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์