บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ


ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ 
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๒ พระมหาบุรุษประสูติ
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์