บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พุทธประวัติ ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู


ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ
พุทธประวัติ ตอนที่ ๑๖ พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสัพพัญญู 
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการเจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ 
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์