บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สัมโมทนียกถาแด่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญจูนโฎนตา(22 กันยายน 2557)


พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม 
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
กล่าวสัมโมทนียกถาแด่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญจูนโฎนตาที่วัด 
เช้ามืดวันอังคารที่ 22 กันยายน 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์