บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ประวัติความเป็นมาของวัดค่ายนิคม

****ขออภัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล***

วัดค่ายนิคม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับประกาศให้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ 

            ปัจจุบันมีพระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน อายุ 52 ปี(ปี พ.ศ. 2558) พรรษา......วุฒิ.......นักธรรม....................เป็นเจ้าอาวาส 

            มีเสนาสนะประกอบด้วย 
              - ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง 
              - กุฏิ ๒ หลัง 
              - ศาลาหอฉัน ๑ หลัง 
              - ตู้พระไตรปิฎก 
              - พระพุทธรูป ๓ องค์ 
              - ห้องน้ำ ห้องส้วม ๘ ห้อง 

           มีหมู่บ้านในสังกัด ๔ หมู่ คือ บ้านสวายเพ็ง,บ้านนิคมเขต ๗,บ้านนิคมเขต ๘ และบ้านนาละเวีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์