บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะ ข้อคิด คติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์